Be oss ringa!

Datapolicy

"Behandla alla som Du själv vill bli behandlad"

Städtjänster i Göteborgr

Sägs att "Ett skratt förlänger livet" och självklart skall vi vara glada, även om vi företagare blir allt mer nedtyngda av växande administration, men visst är det värt all vår uppmärksamhet. GDPR handlar ju i mångt och mycket om de anställda, ett viktigt kapital i alla verksamheter, om deras rätt och att vi behandlar deras personuppgifter korrekt.

Viktigt att även jobbsökande, kunder, leverantörer och övriga kontakter känner sig trygga med hur personuppgifter tillhandahålls av oss och att vi behandlar alla som vi själva vill bli behandlade, har en stark policy som alla i företaget följer och respekterar. Istället för att presentera hela vår datasäkerhetspolicy här på hemsidan hänvisar vi Er, som önskar fördjupa kunskaperna om GDPR-lagen (som vi självklart följer), till Datainspektionens förklaring.

PUL är skrotat och ett minne blott. Svenska GDPR-lagen är resultatet av, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter, som ställer skärpta krav på hur uppgifterna behandlas och med kostsamma påföljder om man inte uppfyller dem.