Be oss ringa!

Miljöpolicy

Städpojkarna är ett auktoriserat städbolag med 40 års erfarenhet.

Städtjänster i GöteborgrSom auktoriserad serviceentreprenör måste vi ha miljöledningssystem samt uppfylla en rad andra kriterier, mer information finns på Almega, Svenskt Näringslivs hemsida.

Städpojkarna har upprättat en miljöutredning som beskriver företagets verksamhet kopplat till miljön. Redovisning sker varje år i samband med den årliga auktorisationsansökan.